KONTAKT

JAM- Jugend- und Kul­tur­zen­trum Mep­pen
An der Blei­che 3
49716 Mep­pen

Email: info(at)jam-meppen.de
www.jam-meppen.de

JAM ist in Trä­ger­schaft der Stadt Mep­pen
Fach­be­reich Bil­dung, Fami­lie, Jugend und Sport

Markt 43
49716 Mep­pen

UNSER TEAM:

Karsten Streeck

Diplom Sozi­al­päd­ago­ge, Leitung
Tele­fon: 05931/153–431
Fax: 05931/153‑5431
Email: k.streeck(at)meppen.de

Sandra Thien

Sozi­al­päd­ago­gin (BA)
Tele­fon: 05931/153–435
Fax: 05931/153‑5435
Email: s.thien(at)meppen.de


Dominic Vähning

Sozi­al­päd­ago­ge (BSW)
Tele­fon: 05931/153–432
Fax: 05931/153‑5432
Email: d.vaehning(at)meppen.de


Lisa Schulte

Büro­fach­an­ge­stell­te
Tele­fon: 05931/153–436
Fax: 05931/153‑5436
Email: l.schulte(at)meppen.de

Tom Scheve

Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst­ler
Tele­fon: 05931/153–433
Fax: 05931/153‑5433
Email: t.scheve(at)meppen.de


NACHRICHT AN UNS: